Romio Plus Disposable Pod

180,000 150,000

– Đào lạnh

– Coca lạnh

– Việt quất lạnh

– Xoài lạnh

– Táo lạnh

– Trà chanh lạnh

– Kem đậu xanh lạnh

– Kem khoai môn lạnh

– Dưa gang lạnh

– Ổi lạnh

 

Category: