RODEO Pod 1 lần

250,000 200,000

List vị:
– Dưa hấu
– Vải
– Xoài
– Đào
– Chuối
– Dâu dưa hấu
– Việt quất
– Hoa quả mix
– Ổi
– Dứa dừa
Giá bán: 200/chiếc sử dụng được 1600 hơi

Category: