Heets Nga

910,000 750,000

Heets Nga là một loại Heets stricks xuất xứ từ nước Nga. Hiện có 2 dòng

Heets Green Zing -vị bạc hà Táo

Heets Bronze – vị cà phê sữa

Được đóng gói theo: 10 gói/bao, 20 điếu/gói 

 

Category: Tag: