Heets Hàn

1,200,000 1,050,000

Heets Hàn là một loại Heets tricks xuất xứ từ Hàn Quốc. Hiện có những vị sau:

  • Heets Silver vị  không bạc hà nhẹ nhàng
  • Heet Amber vị  không bạc hà đậm
  • Heets Green bạc hà vừa
  • Heets Blue bạc hà vị đậm
  • Heets tím hương bạc hà hoa quả vị việt quất nhẹ nhàng
  • Heets nâu  không bạc hà, vị thuốc lá có thơm hương cà phê
  • Heets Green Zing – mùi bạc hà Táo  , vị thuốc vừa phải có hương táo
  • Heets Gold Label – vị không bạc hà vừa

 

Category: Tag: